Kontakt

Organizator
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej
ul. Harcerzy 3a, 57-300 Kłodzko
Tel/fax 74 812 40 64                                                                                                                                                                                                                                      

www.lew.klodzko.pl

e-mail: azk98@o2.pl

e-mail: lew.klodzki@o2.pl

 

Rzecznik Prasowy

Iwona Petryla

e-mail: azk.biuroprasowe@gmail.com

Organizatorzy i sponsorzy
Script logo